ŠKOLA

Stredná odborná škola priemyselných technológií  

      Učňovská 5

      040 15 Košice

oficiálna stránka školy: www.sossaca.sk

E-mail: riaditel@sossaca.sk

 

Tel.čísla:  +421 55 72 60 100 (sekretariát riaditeľa)

                 +421 55 72 60 261 (sekretariát teoretického vyučovania)

                 +421 55 72 60 111 (vrátnica školy)

                 +421 55 72 60 258 (sekretariát ekonomického úseku)

                 +421 55 72 60 225 (sekretariát praktického vyučovania )

                 +421 55 72 60 235 (bazén)

 

Kontakt

  • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
    Učňovská 5
    040 15 Košice Šaca
  • +421 55 7260100 - sekretariát riaditeľa
    +421 55 7260 261 - sekretariát zástupcov
    +421 55 7260 111 - vrátnica školy